Kunskap är vårt kanske viktigaste redskap på vägen mot en bra arbetsmiljö. 

Utbildning

Kunskap är vårt kanske viktigaste redskap på vägen mot en bra arbetsmiljö. Inom flera av våra kärnområden erbjuds därför utbildningar. Kundens önskemål styr alltid innehållet. Med bred kompetens kan vi erbjuda det mesta. Utbudet rymmer skräddarsydda upplägg kring allt från krishantering, arbetsmiljö och ledarskap till hälsovård och rehabilitering.

Tidigare genomförda kurser ger en fingervisning om de möjligheter som erbjuds:

• Arbetsmiljöarbete och chefskap
• Bättre arbetsmiljö
• Hot och våld i arbetslivet
• Grundläggande ledarutbildning
• Konflikthantering
• Konsekvens- och riskanalys
• Kris och krishantering
• Lagen om arbetsmiljön
• Planera och driva projekt
• Rehabilitering
• Stresshantering och den psykosociala arbetsmiljön
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Första hjälpen - LABC
• Hjärt-/lungräddning
• KRAM - Kost, Rökning, Alkohol, Motion.

Utbildningarna genomförs på plats hos företaget eller här hos oss.

Utbildning