Ett citat om hur bra Bergslagens Arbetsmiljö är på  all typ av rehabilitering”

Det finns mycket vi kan göra för att rå om oss själva

För de flesta av oss innebär vardagen att ibland utsättas för lindrigare sjukdomar, lättare skador och besvär. Små skavanker, ofta tillfälliga, som är övergående och som går att lindra eller helt kurera utan hjälp utifrån. Vi har samlat några tips och råd som kan komma till pass för att på bästa sätt kunna rå om sig själv.

Vid akuta situationer gäller alltid 112

När fara föreligger för liv, egendom eller miljö och då du omedelbart behöver hjälp ring:
Nationella nödnumret 112

Dygnet runt kan du även få kvalificerad medicinsk rådgivning, ring:
Sjukvårdsrådgivningen 1177

Ibland finns hjälpen hos dig själv

Även om sjukhus, vårdcentraler och företagshälsovårderer står i ständig beredskap att hjälpa finns det mycket som går att hantera på egen hand. Begreppet egenvård omfattar det vi själv kan göra för att klara enkla och vanliga sjukdomar och skador.

Med fokus på det som påverkar våra möjligheter att arbeta har vi samlat fakta, tips och råd kring enklare egenvårdsåtgärder. 

Vill du fördjupa dig ytterligare eller ha råd inom andra områden, besök Landstinget i Värmlands Egenvårdsguide.