Ergonomi handlar om att optimera rutiner, inredning och utrustning på ett sätt som gör att belastningarna minimeras.

Ergonomi

Belastningssjukdomar är ett västvärldens största arbetsmiljöproblem. Bara i Sverige anmäls över 14 000 nya belastningsskador varje år. Åtgärder i syfte att minimera tunga lyft och felaktiga arbetsställningar tillhör därför våra högsta prioriteringar.

Belastningsskador uppstår ofta i samband med felaktiga lyft, upprepade rörelser eller obekväma arbetsställningar. Arbetsmoment som över tid innebär onormala belastningar på kroppens leder och muskulatur.

Ergonomi handlar om att optimera rutiner, inredning och utrustning på ett sätt som gör att belastningarna minimeras. Att med tekniska hjälpmedel förändra arbetsställningar, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men också att ge goda råd kring hur kroppen används på ett förnuftigt sätt.

På Bergslagens Arbetsmiljö nyttjar vi närheten och bekantskapen med våra kunder till frektventa arbetsplatsbesök. Vi analyserar noggrant hur människor arbetar och kommer med genomtänkta förslag till åtgärder. Ergonom och arbetsmiljöingenjör arbetar sida vid sida med kund för att förbättra och bygga bort felaktiga arbetsmoment.

Vi erbjuder även möjligheter till medverkan vid planering och uppstart av helt nya lokaler/arbetsmiljöer.

Ergonomi