Först då vi ser hela bilden
kan vi medverka till bra arbetsmiljö.

Kartläggningar

Effektiv företagshälovård bygger på att veta hur kunden arbetar. Först då vi ser hela bilden kan vi lägga riktliner för vad som krävs för en bra arbetsmiljö. Noggranna, systematiskt utförda kartläggningar av rutiner, arbetsmoment och tänkbara risker ger oss den kunskap vi behöver.

För att kunna bygga från grunden och i tid förhindra kommande problem genomförs återkommande analyser av våra kunders arbetsplatser. 

Systematiskt kartläggs allt från arbetsställningar, bullernivåer och skadliga ämnen till de komplexa frågorna kring stress och det sociala samspelet på arbetsplatsen.

Många av våra undersökningar är lagstadgade som t.ex mätningar av asbest och bly samt nivån av nattarbete. Löpande mätningar av viktiga parametrar ger också ett mått på hur arbetsmiljön utvecklas över tiden.

Utgångspunkten är alltid att genom ökad kännedom om faktiska förhållanden förbättra förutsättningarna för god hälsa och säker arbetsmiljö.

Kartläggningar