Vi medverkar till arbetsplatser där friskvård prioriteras, hälsoproblem förebyggs och rehabilitering hjälper den som blivit sjuk.

Våra tjänster

ARBETSMILJÖLAGEN ger arbetsgivaren skyldighet att erbjuda sina anställda den hälsovård arbetsförhållandena kräver. Som leverantör av modern företagshälsovård vill vi på alla sätt medverka till en arbetsplats där friskvård prioriteras, där hälsoproblem och skador på alla plan förebyggs och där rehabilitering erbjuds medarbetare som trots allt blivit sjuka. För att klara uppgiften krävs ett genomtänkt batteri av tjänster som samverkar för att nå uppsatta hälsomål.

Kartläggningar grund för systematiskt arbete

Bra företagshälsovård handlar om att göra rätt saker i tid. På Bergslagens Arbetsmiljö lägger vi därför mycket kraft på att lära känna karaktären och problemställningarna på våra kunders arbetsplatser.

Noggrann kartläggning ger oss nödvändig kunskap kring det som krävs för att motverka framtida hälsoproblem. Långsiktigt planerade insatser ger alltid mer än oregelbunda, slumpmässiga punktåtgärder. Systematisk arbete ger nyckeln till friska arbetsplatser.

 

 

 Våra tjänster

Förebygga istället för att reparera

Det finns mycket som kan göras för att undvika framtida hälsoproblem. Genomarbetade program kring friskvård stärker din personal och minskar frekvensen av skador och sjukdomar. Säkra och ergonomiskt utformade arbetsplatser reducerar risken för olycksfall och belastningsskador.

Rehabilitering

Rehabilitering handlar om att hjälpa den som ändå drabbats av sjukdom eller skada att återvända till sitt arbete. Bergslagens Arbetsmiljö tar ett helhetsgrepp kring rehabiliteringsfrågorna. Vi koordinerar kontakter mellan arbetsgivare, arbetstagare och Försäkringskassan och skapar skäddarsydda lösningar där medicinsk personal samverkar med terapeuter och ergonomer.