Systematiskt arbete

Systematisk arbetsmiljöarbete är nyckeln till friska arbetsplatser.
Läs mer om systematiskt arbete

Kartläggning

För att nå en bra arbetssmiljö är det viktigt att gå på djupet med våra kunder.
Läs mer om kartläggning

Utbildning

Inom flera av våra kärnområden erbjuds skräddarsydda utbildningar.
Läs mer om utbildning

Ergonomi

Säkra, ergonomiska arbetsplatser reducerar risken för olycksfall och belastningsskador.
Läs mer om ergonomi

Psykosocial arbetsmiljö

I bra psykosociala miljöer trivs människor tillsammans och med sitt arbete.
Läs mer om Psykosocial arbetsmiljö

Rehabilitering

Rehabilitering handlar om att hjälpa medarbetare återvända till sitt arbete.
Läs mer om rehabilitering

Friska arbetsplatser ger näring åt det goda arbetet

På friska arbetsplatser mår människor bra. Både till kropp och själ. Människor som mår bra tycker om att gå till jobbet, är mer motiverade, mindre sjuka och gör ett bättre arbete. Enkel logik men samtidigt i högsta grad sanning.

BERGSLAGENS ARBETSMILJÖ hjälper företag, myndigheter och organisationer till friska arbetsplatser. Som modern företagshälsovård samlar vi specialister inom ergonomi, medicin, beteendevetenskap och teknik och erbjuder ett långsiktigt partnerskap kring fungerande arbetsplatser.