Mycket ska falla på plats för att nå en arbetsmiljö där friska och motiverade medarbetare arbetar mot samma mål.

Vi vill gärna se till helheten

På BERGSLAGENS ARBETSMILJÖ tror vi på helheten. Mycket ska falla på plats för att nå en arbetsmiljö där friska och motiverade medarbetare arbetar mot samma mål.

Bred kompetens

Bra företagshälsovård kräver bred kompetens. Hos oss arbetar erfarna läkare, sjuksköterskor och ergonomer och sida vid sida med arbetsmiljöingenjör, psykolog, beteendevetare och alkohol- och drogterapeut.

Kartläggningar och förebyggande insatser kring friskvård, ergonomi och psykosocial miljö löper parallellt med medicinsk behandling och rehabilitering.

Våra insatser riktar sig mot arbetsgivare och ledning men också mot grupper och enskilda individer.

Tillgängligheten är viktig

Ett fungerande hälsosamarbete bygger på närhet och att snabbt finnas till hands då hjälpen verkligen behövs.

Vi har därför egna mottagningar i Filipstad, Hällefors och Nora.

Som kund har du din egen kontaktperson och genväg in till oss. Flexibiliteten i vårt sätt att arbeta är stor och samarbetet anpassas självklart efter dina önskemål.

Vi finns i Filipstad, Hällefors, Kopparberg, Nora och Storfors