Den friska arbetsplatsen kan bara nås genom långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Målet om den friska arbetsplatsen kan bara nås genom ett långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Med bra insikt i arbetsförhållanden, genomtänkta insatser och regelbunden uppföljning kan vi medverka till en miljö där människor tycker om att gå till jobbet. 

Bergslagens Arbetsmiljö är vi noga med att gå på djupet i relationen med våra kunder. Bra dialog, exakta mätningar och systematisk insamling av kunskap kring arbetsplatsen ger oss förutsättningar att planera och att i tid agera för att minimera risken för olyckor och framtida hälsoproblem.

Vår organisation är liten och personlig och vårt samarbete kan alltid anpassas efter dina önskemål. Som kund har du alltid en egen kontaktperson som planerar och koordinerar de insatser vi gemensamt kommit fram till. Varje åtgärd planläggs noggrant och följs upp för att kontrollera att våra syften uppnåtts.

En viktig del av vårt arbetet är assistans vid framtagning av långsiktiga handlingsprogram för t.ex alkohol/droger och rehabilitering.

Systematiskt arbetsmiljöarbete