Bra företagshälsovård är en investering som alltid lönar sig i längden.

Bra företagshälsovård ger alltid mångfalt tillbaks

En satsning på bra företagshälsovård är en investering som alltid lönar sig. Människor som mår dåligt presterar sällan på toppen av sin förmåga. Medarbetare som av olika skäl tvingas stanna hemma från sin arbetsplats är – för alla parter – alltid en förlust. Bra företagshälsovård ger alltid mångfalt tillbaks. 

Som arbetsgivare har du enligt lag skyldigheten att erbjuda dina anställda den företagshälsovård arbetsförhållandena kräver. Med fungerande företagshälsovård ska hälsoproblem och skador på alla plan förebyggas. Anställda som ändå drabbas av skador ske erbjudas arbetsanpassning och rehabilitering. 

Förebyggande

På den friska arbetsplatsen arbetar man förebyggande. Att förhindra ohälsa är – för alla parter – alltid bättre än att bota det som redan hänt.

Tillsammans med dig som arbetsgivare går vi därför på djupet i alla de faktorer som på sikt kan påverka dina medarbetares hälsa. I grundliga kartläggningar och riskanalyser – i många fall lagstadgade – omfattas allt från arbetsställningar, bullernivåer och analyser av skadliga ämnen, till komplexa frågor kring stress och det sociala samspelet på arbetsplatsen.

Kartläggningarna ligger till grund för planeringen av åtgärder som kan förhindra kommande problem. Arbetsmiljöingenjör och ergonomer medverkar till att optimera arbetsmetoder, inredning och utrustning. Företagssköterskor, beteendevetare, terapeuter och psykologer arbetar parallellt med arbetsplatsens "mjuka frågor".

Rehabilitering

Om skador, sjukdomar eller andra problem trots allt uppkommer erbjuder Bergslagens Arbetsmiljö de resurser som krävs för att vägen tillbaks till arbetet ska bli så kort som möjligt.

Långsiktig rehabilitering med hjälp av läkare, sjuksköterskor och ergonomer eller psykosociala stödinsatser vid hantering av kriser, konflikter och dramatiska förändringar på arbetsplatsen.