Hälsoundersökning mot bagare

Som bagare ska man vara observant på följande symptom: Rinnande näsa, Kliande ögon, Eksem och Nässelutslag
Vid fortsatt exponering kan du utveckla: Kronisk hosta och astma och i slutänden behöva byta jobb.
I jämförelse med övrig befolkning löper en bagare mer än fördubblad risk att få astma och tredubblad risk att få eksem.

Genom att undersöka sig regelbundet och arbeta med arbetsmiljön kan man förhindra att utveckla dessa besär.

Vi kan även hjälpa till med utbildning i mjukt självförsvar.

Tillbaka