Det goda vårdföretaget för friskare befolkning och friskare arbetsplatser

Vision och affärsidé

Vision

”Det goda vårdföretaget för friskare befolkning och friskare arbetsplatser”

Värdegrund

Värdegrunden utgår alltid från alla människors lika värde.

• Behandla varandra med värdighet och respekt
• Värna om patientens säkerhet, behov och integritet
• Vara uppmuntrande och stödjande i medarbetarskapet

Kvalitetspolicy

• Skapa förtroende hos kunder, medarbetare och intressenter
• Motsvara kunders förväntningar
• Arbeta med ständiga förbättringar
• Tillgodose ägares mål med företaget
• Ha en ansvarsfull förvaltning av verksamheten
• Ge medarbetare arbetsglädje & möjlighet till utveckling

Affärsidé

Vi ska genom lokala vårdmottagningar erbjuda företagshälsovård och primärvård i Bergslagen. Kunder ska erbjudas en säker och professionell vård med hög tillgänglighet, stor lyhördhet och god service.