Kunskap och närhet är viktiga nyckelord i samarbetet med dig som kund.

Resurser

KUNSKAP och NÄRHET är viktiga nyckelord i samarbetet med dig som kund.

KUNSKAP avser förmågan och möjligheterna att möta upp kvalificerad personal oavsett vilka problemställningar vi ställs inför. Vi har byggt upp ett starkt team av skickliga specialister inom alla de områden som är viktiga för helheten.

Bergslagens Arbetsmiljö förfogar över:

3 företagsläkare
4 företagssköterskor
1 psykolog
1 psykiatriker
1 beteendevetare
1 psykoterapeut
1 alkohol/drogterapeut
3 ergonomer
1 arbetsmiljöingenjör
2 sekreterare

NÄRHET når vi genom att ha mottagningar lokaliserade nära våra kunder. Vi har idag egna mottagningar i Filipstad, Hällefors och Kopparberg och verkar inom kommunerna Filipstad, Hällefors, Ljusnarsberg och Nora.