Nära femton års erfarenhet av god företagshälsovård.

Historia

Vår historia går tillbaks till år 2000 då Filipstadshälsan AB förvärvade och sammanfogade de båda vårdbolagen Hällefors Företagshälsovård AB och Storforshälsan AB. En företagshälsovårdsförening bildades som tog namnet Bergslagens Arbetsmiljö AB.

Fyra år senare 2004 förvärvades och bolagiserades föreningen av Dr Lokman Atroshi. Under de följande åren har rörelsen successivt vuxit sett till såväl personal och mottagningar som medlemsföretag. Mottagningen i Kopparberg öppnades 2006 och har över tiden följts av nya mottagningar med lokalisering runt om i Bergslagen.

Under våren 2010 initierades Hälsoval Värmland, ett vårdvalsystem tänkt att ersätta familjeläkarsystemet. Det nya systemet gav privata aktörer som godkänts av Landstinget möjligheter att driva vårdcentraler.

Hälsovalet gav Bergslagens Arbetsmiljö förutsättningar att – vid sidan av företagshälsovården – även erbjuda invånarna i Filipstad primärvård. Systemet infördes den 3 maj 2010. I samma vecka invigdes Filipstads Nya Vårdcentral i centrala Filipstad.

 Historik