Vi uppfyller alla viktiga krav sett till kvalitet, säkerhet och miljö.

Certifieringar

Våra certifieringar ger oss och vår omvärld ett formellt bevis på att vi uppfyller viktiga krav sett till kvalitet, säkerhet och miljö.

Bergslagens Arbetsmiljö är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och recertifierade 2009 och 2012.

Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004 genomfördes 2009 med recertifiering 2012.

Vad gäller arbetsmiljö är vi arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007. Certifieringen genomfördes 2012.

Certifieringarna avser alla våra mottagningar.

Läs mer om KVALITET

Läs mer om MILJÖ

Läs mer om ARBETSMILJÖ

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001