Ett citat om hur bra Bergslagens Arbetsmiljö är på  all typ av rehabilitering”

Infektioner

 

Feber

Feber är inte en sjukdom i sig själv utan ett symtom på något. Att kroppen reagerar med feber vid en infektion är en del i kroppens försvar, eftersom virus och bakterier inte trivs i högre kroppstemperatur. Om man får feber på grund av en infektion, till exempel en förkylning, varar den sällan mer än fem dagar. Någon enstaka gång kan feber vara tecken på något allvarligare.

Vila innan tempen tas

Om man misstänker att man har feber och vill ta tempen är det bra att vila en stund innan, eftersom kroppstemperaturen kan förhöjas av aktivitet.

Den normala kroppstemperaturen brukar variera hos olika människor, men för de flesta ligger den på mellan 36 och 37 grader på morgonen och cirka en halv grad högre på kvällen. Har man omkring 38 grader brukar det räknas som feber. Egentligen är inte det exakta gradantalet så viktigt, utan det är hur man mår för övrigt som avgör om man är sjuk.

Vad kan man göra själv?

När man har feber bör man vara hemma från arbete eller skola för att låta kroppen vila och återhämta sig. Man bör undvika att anstränga sig fysiskt, men det är bra att vara uppe och röra på sig.

Om man inte har någon aptit behöver man inte tvinga i sig mat. Däremot är det viktigt att dricka rikligt. En frisk vuxen person behöver närmare två liter under ett dygn. Om man har feber behöver man helst dricka ännu mer för att ersätta den vätska kroppen förlorar på grund av febern.

Det kan vara skönt att ha det svalt, men inte kallt, i rummet. Det är vanligt att man huttrar och fryser när febern stiger. Då kan man ta på sig extra tills man känner sig varm och sedan klä av sig igen.

Receptfria läkemedel

Eftersom feber är kroppens sätt att bekämpa infektioner behöver man inte sänka febern med mediciner. Men mår man mycket dåligt kan man ta febernedsättande medel. Det finns olika medel: paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, ibuprofen, till exempel Ipren eller Ibumetin och acetylsalicylsyra, till exempel Magnecyl eller Treo. Följ alltid doseringsanvisningarna som finns på förpackningen. Det är viktigt att inte överdosera.

Barn och ungdomar under 18 år som har feber ska inte använda febernedsättande medel som innehåller acetylsalicylsyra.

Man kan behöva kontakta vården

Vanligtvis beror febern på virus och försvinner inom några dagar. Om man efter fyra till fem dagar fortfarande har feber, eller om febern försvinner efter några dagar och sedan kommer tillbaka, bör man kontakta vårdcentralen eller ringa sjukvårdsrådgivningen. Om man inte förstår orsaken till febern ska man också kontakta vården.

Om man känner sig svårt medtagen, är stel i nacken, får kraftig feberfrossa eller har svårt att få i sig vätska ska man söka vård direkt. 

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Förkylning

När man är förkyld känner man sig hängig och sjuk. Det är vanligt med snuva eller nästäppa, obehagskänsla i halsen, hosta och huvudvärk. Ibland kan man även ha lite feber.

De första två till tre dagarna är förkylningen som värst. Efter en till två veckor har man oftast blivit helt frisk. En förkylning går över av sig själv. Eftersom orsaken är ett virus finns det inga läkemedel som kan göra att man snabbare blir frisk.

Vila behövs

Om man har en kraftig förkylning kan det vara bra att stanna hemma och ta det lugnt första dygnet. Vid feber ska man vara hemma tills den har gått ner. Genom att stanna hemma undviker man också att smitta andra.

Vilan behövs, men det innebär inte att man alltid behöver ligga till sängs. Oftast är det bra att vara uppe och röra på sig. Däremot ska man aldrig idrotta med en infektion i kroppen.

Drick mer och höj sängens huvudända

Det är bra att dricka mer än vanligt. Varm dryck kan lindra både hosta och halsont. Kall dryck eller glass kan också lindra svedan i halsen. Man kan även pröva med sockerfria halstabletter.

Det är lättare att andas om man ligger högt med huvudet. Använd ett par extra huvudkuddar och stick in dem under madrassen så blir det en skönare böj för ryggen.

Om man blir hes så ska man prata så lite som möjligt. Man ska också undvika att viska eftersom man anstränger rösten minst lika mycket då som när man talar vanligt.

Helst ska man också undvika att vistas där andra röker. Om man röker själv kan det förvärra besvären och det brukar ta längre tid att bli frisk.

Receptfria läkemedel

Om man är mycket täppt i näsan kan man först pröva näsdroppar eller nässprej som innehåller koksaltlösning. Om det inte räcker finns det näsdroppar eller nässprej som minskar svullnaden i näsan. Dessa avsvällande läkemedel finns receptfritt och ska inte användas mer än tio dagar i följd. Om man använder dem för länge kan läkemedlen i sig ge nästäppa som kan vara svår att bli av med.

Feber och värk kan lindras med hjälp av smärtstillande och febernedsättande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, eller läkemedel som innehåller ibuprofen, till exempel Ibumetin och Ipren.

Om man har hosta i samband med en förkylning är det viktigt att hosta upp slemmet för att rensa luftrören. De receptfria slemlösande läkemedel som finns på apotek har osäker effekt och hostdämpande medicin gör det svårare att få upp slemmet. Man kan istället pröva med varm eller kall dryck som tunnar ut slemmet lite så att det blir lättare att hosta upp. Varm eller kall dryck kan också kännas lenande om hostan river i halsen. Om man har besvärlig rethosta kan däremot hostdämpande medicin som innehåller noskapin lindra.

Det finns också naturläkemedel mot förkylningssymtom som är framställda av växten röd solhatt, echinacea, till exempel Echinagard eller Echinova. Det är omdiskuterat hur verkningsfulla de här medlen egentligen är.

Hur man undviker att föra smittan vidare

Förkylningen smittar mest strax innan den bryter ut och de första dagarna. För att förhindra att smittan sprids är det bra att tvätta händerna ofta, undvika att ta i hand och använda pappersnäsdukar när man snyter sig. Det är också bra att hålla ett visst avstånd till andra när man hostar och nyser – hosta och nys helst i armvecket.

Man kan behöva kontakta vården

Om man inte känner sig bättre efter fyra till fem dagar bör man kontakta vårdcentralen. Detsamma gäller om man har feber som försvinner några dagar men sedan kommer tillbaka.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Heshet

Vanligt vid förkylning

Om man är hes beror det ofta på att stämbanden har blivit inflammerade i samband med en vanlig förkylning. Stämbanden är röda och svullna och det kan göra ont att svälja och hosta. Ibland kan rösten helt försvinna under flera dagar. Ofta försvinner hesheten efter några dagar eller någon vecka, när förkylningen gått över.

Rösten behöver vila

Om man är förkyld och hes är det bra att vila rösten så mycket som möjligt. Att viska innebär också en belastning på stämbanden.

Rökning förvärrar besvären

Rökning irriterar stämbanden och gör besvären med hes röst värre och mer långvariga. Helst ska man också undvika att vistas där andra röker.

Inga läkemedel mot heshet

Det finns inte något läkemedel mot heshet. Om man har torr hosta som retar i svalget, kan man pröva med att dricka lite vatten när hostan kommer eller använda sockerfria halstabletter som lenar. Mot rethosta finns det även hostdämpande receptfria mediciner som innehåller noskapin, till exempel Nipaxon, och som kan hjälpa.

Man kan behöva kontakta vården

Man bör kontakta vårdcentralen om hesheten varar längre än tre veckor. Långvarig heshet kan till exempel drabba mycket högljudda barn och sångare som överanstränger rösten. Man kan då få begränsade svullnader på stämbanden, stämbandsknottror. Även rökare kan få långvariga besvär. Det finns också andra sjukdomar och skador på stämbanden som ger hes röst.

Man ska söka vård omedelbart om man är hes och får svårt att andas eller har stora besvär med att svälja.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Influensa

Typiskt för all slags influensa är att man plötsligt känner sig dålig med snabbt stigande feber, huvudvärk, och muskelvärk. Samtidigt kan man få snuva, ont i halsen och torrhosta. Febern brukar ligga mellan 39 och 40 grader i tre till fem dagar. Efter en vecka är man vanligtvis frisk igen, men man kan känna sig trött i flera veckor efteråt. Influensa orsakas av ett virus och går inte att behandla med antibiotika.

Symtomen kan se olika ut från person till person

Äldre människor kan ha lägre feber och mindre besvär av hosta. Små barn kan ha diarré, illamående, kräkningar och magont som symtom.

Vad kan man göra själv?

Det är viktigt att lyssna på kroppen och inte anstränga sig för mycket. Vila behövs, men det innebär inte att man behöver ligga till sängs hela tiden. Oftast är det bra att vara uppe och röra på sig då och då. Man kan också:

  • Dricka mer än vanligt för att ersätta den vätska kroppen förlorar på grund av febern
  • Försöka äta om man inte känner att man mår dåligt av det; glass eller yoghurt kan smaka bra - man får pröva sig fram.
  • Ligga med huvudet högt i sängen, vilket gör det lättare att andas och sova. Bädda med några extrakuddar under huvudet. Om kuddarna läggs under madrassen kan det kännas skönare för ryggen.

Receptfria läkemedel

Om man har besvärlig nästäppa kan man pröva näsdroppar eller nässprej som minskar svullnaden i näsan. Läkemedlen finns receptfritt och ska inte användas mer än tio dagar i följd.

Feber och värk kan lindras med hjälp av smärtstillande och febernedsättande läkemedel, till exempel sådana som innehåller paracetamol, som Alvedon eller Panodil.

Vid besvärande och torr rethosta kan dämpande hostmedicin som innehåller noskapin vara till hjälp.

Smitta

Influensa orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Eftersom man smittar som mest redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så kan man smitta andra utan att veta om det. Tiden från det att man har blivit smittad tills man blir sjuk är kort. Det tar mellan en till tre dagar. Man kan vara smittsam i upp till fem dagar efter det att sjukdomen väl brutit ut.

Så undviker man att bli smittad

Influensaviruset smittar genom luften och sprids till exempel när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut. Man kan också smittas av influensa när man tar någon som är sjuk i hand och sedan gnuggar sig i ögonen.

Smittrisken är större inomhus än utomhus. Risken att bli sjuk ökar också ju fler människor som man träffar. Därför är det vanligt att man blir smittad i inomhusmiljöer där det vistas många människor, som till exempel på bussen, i skolor, på förskola och på arbetsplatser.

Om man vill undvika att bli smittad kan man, om möjligt, försöka hålla sig borta från stora folksamlingar och trängsel. Det är också bra att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.

Så undviker man att smitta andra

  • Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om man hostar och nyser.
  • Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som man slänger i en soppåse.
  • Stanna hemma från arbetet eller skolan så länge man har feber.

Vaccination mot influensa

De flesta blir inte svårt sjuka av vanlig influensa. Men vissa personer har en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de får en följdsjukdom som till exempel lunginflammation. Det gäller personer som är äldre än 65 år och de som till exempel har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller ett starkt nedsatt immunförsvar. Dessa personer rekommenderas därför att vaccinera sig mot influensa varje år.

För unga och medelålders människor som annars är friska är risken för följdsjukdom av vanlig influensa däremot inte stor. Det finns heller ingen anledning att vaccinera i övrigt friska barn mot vanlig influensa.

Man kan behöva kontakta vården

Om man tillhör en riskgrupp, och inte har vaccinerat sig mot influensa, ska man snabbt kontakta sjukvården om man får symtom på influensa – helst inom ett dygn. Detta eftersom det finns virushämmande mediciner som kan lindra om man börjar använda dem inom de första två dygnen.

Om man inte tillhör en riskgrupp ska man kontakta vårdcentralen om man har hög feber som inte har gått ner efter tre till fem dygn, eller om den går ner efter denna tid men sedan stiger igen. Man bör också kontakta vårdcentralen om man plötsligt blir mycket sämre. Det kan vara tecken på att man har någon annan sjukdom än influensa eller att man har drabbats av en följdsjukdom.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Nästäppa och snuva

Snuva och täppt näsa vanligt vid förkylning

Den vanligaste orsaken till snuva är en vanlig förkylning. I början är snuvan tunn och nästan genomskinlig. Inom några dagar blir den ofta tjockare och mer grå, gul eller ibland grön till färgen. En tjock gul eller grön snuva är ofta en naturlig följd av förkylningsvirus. Det behöver inte betyda att man har fått en bakterieinfektion.

En förkylning kan också göra att man blir täppt i näsan. Då svullnar slemhinnorna i näsan och det blir svårare att andas.

Tunn snuva kan bero på allergi

Om näsan ständigt rinner och snuvan alltid är tunn och genomskinlig kan man misstänka att snuvan orsakas av allergi. Ofta har man också andra tecken på allergi som rinnande, kliande ögon eller nysningar. Även nästäppa som aldrig ger med sig kan ibland bero på allergi.

Känsliga slemhinnor kan ge snuva

En del får besvär från näsan när de till exempel äter, röker eller upplever temperaturväxlingar. Man kan då få tunn rinnande snuva eller bli täppt i näsan. Ibland nyser man bara eller så kliar det i näsan. Det kallas vasomotorisk rinit och beror på att slemhinnorna i näsan är extra känsliga. Orsaken är okänd.

Nästäppa kan även bero på nässprej eller graviditet

Om näsan är täppt under lång tid kan det bero på att man har använt avsvällande nässprej för länge. Kvinnor som är gravida kan också få långvarig nästäppa, eftersom hormoner gör så att nässlemhinnan svullnar.

Sov med höjd huvudända

Om snuvan och nästäppan gör det svårt att sova kan man pröva att ligga med huvudet högt i sängen. Bädda med några extra kuddar under huvudet. Om kuddarna läggs under madrassen kan det kännas skönare för ryggen.

Rensa näsan kan hjälpa

Om man har tjock snuva kan det hjälpa att rensa näsan med koksaltlösning innan man går och lägger sig. Det finns färdiggjorda koksaltdroppar och koksaltsprej att köpa på apotek. Det går även att göra en koksaltlösning själv genom att blanda en milliliter – ett kryddmått – salt i en deciliter vatten. Lösningen kan kokas upp och svalna av, men det är inte nödvändigt med ett uppkok. För att få in koksaltlösningen i näsan kan man fukta en bomullstuss eller använda en liten plastspruta som finns på apotek.

Om slemhinnorna är torra

Om man har torra slemhinnor i näsan kan man smörja in dem med lite matolja eller pröva mjukgörande nässprej med sesamolja, som finns på apotek.

Avsvällande nässprej minskar svullnad

Om man har nästäppa som orsakats av förkylning finns det avsvällande nässprej som gör att svullnaden i slemhinnorna minskar. Man ska inte använda avsvällande nässprej i mer än tio dagar eftersom långvarig användning istället kan ge en nästäppa som är svår att bli av med.

Om man har använt avsvällande nässprej för länge är det bäst att sluta med sprejen direkt. Då kan man känna sig ännu mer täppt i näsan under ett par dagar innan det plötsligt släpper.

Man kan behöva kontakta vården

Om man har använt nässprej under lång tid och upplever att det inte går att vara utan bör man kontakta vårdcentralen. Det bör man också göra om bara den ena näsborren är täppt under en längre tid.

Om man fortfarande har nästäppa eller har rinnande näsa efter tre veckor bör man kontakta vårdcentralen för att få hjälp att bedöma om det kan vara allergiska besvär. 

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Ont i halsen

Det är vanligt att man får ont i halsen i samband med en förkylning. Näsa och svalg blir inflammerade, det ser rött och irriterat ut. Eftersom besvären orsakas av virus finns det ingen medicin som hjälper utan man får vänta tills de går över av sig själv. Under tiden kan man försöka lindra svedan i halsen.

Dryck kan lena

Man har ofta sämre matlust när man är förkyld och har ont i halsen. Även om man har svårt att svälja bör man ändå försöka dricka. Ofta har kall eller varm dryck en lenande effekt på halsbesvären. Glass och yoghurt brukar också kännas bra. Man får pröva sig fram.

Halstabletter och andra medel

Ibland känns det bättre om man har något att suga på och då kan man pröva vanliga halstabletter som finns att köpa i de flesta matvaruaffärer och kiosker. Det bästa för tänderna är att välja sockerfria tabletter. Det finns också halstabletter som kan lindra något genom att de verkar bedövande i halsen. De finns att köpa receptfritt.

Det finns receptfria läkemedel både mot smärta och feber som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil, eller ibuprofen, till exempel Ibumetin och Ipren.

Undvik för stora ansträngningar

Som vid alla infektioner är det viktigt att vila och ta det lugnt, men det är ändå bra att röra på sig då och då. En kortare promenad i lagom takt kan göra att man känner sig lite piggare.

Rökning förvärrar besvären

Rökning eller rökiga miljöer förvärrar ofta besvären och gör att det tar längre tid att bli frisk.

Halsinfektioner sprids via luften och direktkontakt

Man kan minska risken att smitta andra eller att bli smittad själv genom att undvika att ta i hand eller ha annan kroppskontakt. Det är även bra att tvätta händerna ofta. Om man är förkyld själv är det bra att ta för vana att hosta och nysa i armbågsvecket. Om man behöver träffas är det bättre att vara utomhus eftersom smittan sprids lättare i inomhusmiljöer.

Vid halsfluss och feber kan man behöva kontakta vården

Om man har ont i halsen och har feber, men inte är snuvig eller har hosta, kan infektionen ha orsakats av bakterier, vilket betyder att man har fått halsfluss. En sådan infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika. Men om man inte känner sig så väldigt sjuk och kan äta och dricka kan man först vårda sig själv i några dagar för att se om det går över. Om febern inte har gått ner efter fyra-fem dagar bör man kontakta vårdcentralen.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Ibland behöver man söka vård genast

Om halsen sväller igen så att det blir svårt att tala, andas eller mycket svårt att svälja, bör man söka vård omedelbart.

Källa: www.1177.se